Κιρσοί

kirsoi

Τι είναι οι κιρσοί;

Κιρσοί είναι οι διατεταμένες οφιοειδείς επιφανειακές φλέβες.

Από τι δημιουργούνται;

Η ανεπάρκεια των βαλβίδων οδηγεί σε παλινδρόμηση του αίματος, διάταση επιμήκυνση των φλεβών και τη δημιουργία κιρσών.

Ποιες είναι οι αιτίες;

• Κληρονομική προδιάθεση
• Επαγγελματικά αίτια ορθοστασία ή καθιστική θέση με έλλειψη δραστηριότητας.
• Φάρμακα (όπως τα αντισυλληπτικά)
• Παχυσαρκία , αδράνεια
• Εγκυμοσύνη,
• Ηλικία , περιβάλλον.

Με ποιο τρόπο τις εξετάζουμε;

Το φλεβικό σύστημα το ελέγχουμε με τη χρήση των υπερήχων και του φαινομένου Doppler, δηλαδή το έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler το γνωστό ως TRIPLEX.

Πως τις αντιμετωπίζουμε;

Η χειρουργική αντιμετώπιση των κιρσών μπορεί να επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους:
• Χειρουργική εξαίρεση stripping σαφηνούς γνωστή ως σαφηνεκτομή.
• Laser με τη χρήση οπτικής ίνας
• Ραδιοσυχνότητες (Radiofrequency) με ίνα υπερήχων
• Χημική θεραπεία με την έγχυση σκληρυντικών ουσιών
Ενδοαυλική θεραπεία με την χορήγηση ατμού (φυσική) VENOSTEAM