Κιρσοί Κάτω Ακρων

Η επιστροφή του αίματος από τα κάτω άκρα γίνεται μέσω του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου το οποίο συλλέγει το αίμα από τους μύες και τα βαθύτερα στρώματα- ιστούς του σκέλους και από τις επιφανειακές φλέβες του δέρματος και του υποδορίου.

Οι επιφανειακές φλέβες είναι η μείζων η ελλάσων σαφηνείς και οι κλάδοι τους.

Screenshot_1

Για να διασφαλισθεί η φυσιολογική επιστροφή του αίματος προς τη καρδιά (και η υπερνίκηση της βαρύτητας) οι φλέβες φέρουν βαλβίδες ώστε το αίμα να μην παλινδρομεί.
Η ανεπάρκεια των βαλβίδων οδηγεί σε παλινδρόμηση του αίματος, διάταση επιμήκυνση των φλεβών και τη δημιουργία κιρσών.

ΑΙΤΙΑ

• Κληρονομική προδιάθεση
• Επαγγελματικά αίτια ορθοστασία ή καθιστική θέση με έλλειψη δραστηριότητας.
• Φάρμακα (όπως τα αντισυλληπτικά)
• Παχυσαρκία , αδράνεια
• Εγκυμοσύνη,
• Ηλικία, περιβάλλον.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΡΣΩΝ

• Χειρουργική εξαίρεση stripping σαφηνούς γνωστή ως σαφηνεκτομή.
• Laser με τη χρήση οπτικής ίνας
• Ραδιοσυχνότητες (Radiofrequency) με ίνα υπερήχων
• Χημική θεραπεία με την έγχυση σκληρυντικών ουσιών
• Ενδοαυλική θεραπεία με την χορήγηση ατμού (φυσική)